Ženy

Domácí násilí na ženách a jak se tomu vyvarovat – kdy je čas odejít

Domácí násilí je násilí, které probíhá výhradně v domácnosti za zavřenými dveřmi, nikoliv na veřejnosti. Za násilí se nepovažují hádky a konflikty s partnerem, ale až tehdy, kdy se partner dopouští fyzického, psychického, sexuálního či ekonomického zneužívání. 
Existuje několik znaků domácího násilí, podle kterých ho můžeme rozlišit od běžných hádek.

478a3d24-839e-11ea-8863-2139a14b0dea_image_hires_123430
1. PROBÍHÁ OPAKOVANĚ, DLOUHODOBĚ
Narozdíl od běžné hádky toto násilí trvá delší dobu a opakuje se. Mezi tímto opakovaným stavem vzniká klidová fáze, fáze napětí a fáze útoku a takhle neustále dokola. 
2. NÁSILÍ ESKALUJE
Začíná psychickým týráním, kdy vás partner ponižuje, vysmívá se,…Psychické násilí není daleko od fyzického, které může přejít k fackám a vážnějším útokům. 
3. ROZDĚLENÉ ROLE
Jsou tu jasně rozdělené role oběť a násilník. Násilník má nad obětí moc, oběť se mu podřizuje a jen násilník rozhoduje, kdy a jak zaútočí, nemusí k tomu mít žádný důvod. 
4. VZÁJEMNÁ ZÁVISLOST
Vzniká v době, kde probíhá násilí natolik, že oběť začne brát násilí jako samozřejmost a má nutkání snižovat jeho nebezpečnost. Oběť toto může trpět také kvůli dětem – bez otce nebudou tak zabezpečené a situace bude finančně náročnější, nebo nemají kam jít. 

gettyimages-527436078

Jak před takovým násilím chránit sebe i své děti? 
– Mějte u někoho příbuzného všechny důležité dokumenty (rodné listy, pas, oddací list, finanční hotovost apod.)
– V bytě byste měla mít schovanou tzv. pohotovostní tašku, kterou v případě nouze vezmete a odejdete pryč (oblečení, oblíbené hračky dětí, fotky, peníze, doklady)
– Snažte se informovat okolí o tom, co se doma děje a zjistěte, na koho se můžete v nejhorší situaci obrátit.
– Zapamatujte si důležitá telefonní čísla a adresy, kam případně zavoláte/půjdete. Může to být například číslo nebo adresa azylového domu nebo krizového centra.