Vzdělání

Kam se vytratila touha po vědění?

Kam se poděla škola hrou Jana Ámose Komenského? Čeští žáci stále méně tráví rádi čas ve škole. Výuka většinou probíhá monologem učitele, žáci mají minimální prostor k diskuzím, pokusům nebo prezentacím. Děti v první třídě touží po vzdělání, jsou absolutně soustředí na svou činnost, fascinují je i ty nejmenší objevy na které přijdou sami. Všechno je zajímá, jsou zvědavé a všechno chtějí vědět.
geometrie a matematika na tabuli
O rok později většinou když mluvíte s žákem druhé třídy a ptáte se ho, jak bylo ve škole, tak z nich nečiší žádné nadšení, nechtějí se s vámi podělit o nové informace, protože to je už pro ně nuda, baví je maximálně tělocvik, přestávky a už se nemůžou dočkat až budou prázdniny, aby mohli opět přirozeně objevovat Svět a ne jen poslouchat několik hodin učitele u tabule, který jim nudným hlasem sděluje informace, které děti nezajímají, nebo jim tolik nerozumí a nejsou schopni se pro ně nadchnout. Kam se vytratila jejich bezedná žízeň po vědění? Je to věkem? Povinnostmi? Nebo opravdu špatně postavou politikou dnešního školství?

Herec Jaroslav Dušek v jedné ze svých her situaci ve školství krásně vystihl: „povinná školní docházka – o vzdělání ani slovo“

Posíláme své děti teda do školy jen proto, že je to povinné? Dokud budou domů nosit uspokojivé známky nebude nás zajímat, jestli se opravdu něco naučily? Jak si potom, ale má dítě vybrat zaměstnání, které ho bude bavit? Ve většině případů si vybere to nejmenší zlo, předmět, který mu jde nejlépe, má v něm dobré známky aniž by se příliš snažil, ale bude ho to opravdu bavit a naplňovat? Nebo po pár letech, když už bude mít školu za sebou, zjistí že ho vášnivě zajímá něco úplně jiného, ale měl tu smůlu, že měl zrovna na tenhle předmět nepříjemnou učitelku, která jeho zájem dokonale utlumila.
malování pastelkami

Když hovoříte se studenty i kantory o překonávaní těchto překážek a chcete něco změnit, zjistíte, že je to začarovaný kruh. Studenti hází vinu na kantory, že mluví moc nudně, a profesoři jsou naopak naštvaní, že žáky dostatečně výuka nezajímá. Ale někdo musí udělat první krok, bude to lepší pro studenty a samozřejmě také pro kantory.