Vzdělání

Jak se učit s dítětem. Je to důležité?

Děti se do určitého věku neumí učit samy a potřebují pomoc dospělého – rodiče, který jim s tím pomůže. Samy rozhodně úkol neudělají, a proto je potřeba se jim věnovat, aby právě i měly dobré známky ve škole a my bychom na ně mohli být hrdí. Bez toho to nejde, bez pomoci rodiče děti ani nebudou mít dobré známky, pak se nedivme, že jim to nejde, pokud to s nimi neprocvičujeme a nepomáháme jim s úkoly. Samozřejmě pomoci s úkolem opravdu neznamená udělat celý úkol za dítě ať mám klid, to vyjde úplně nastejno jako nepomoct a neudělat ho vůbec.

učení

Nejlepší řešení je si k tomu s dítětem sednout a zkrátka pomalu procházet jednotlivá cvičení tak, aby vše dítě pochopilo a zorientovalo se ve všem hravě. Na dítě nesmíte tlačit, je třeba vše s trpělivostí vysvětlit, věřte nám. Poznáte to i na výsledcích, které bude mít záhy ve škole, budou mnohem lepší a vy i vaše dítě budete spokojenější. Váš správný přístup je klíčem k úspěchu vašeho dítěte, na to nesmíte nikdy v životě zapomenout. Jakmile budete trpěliví a budete chtít opravdu vaše dítě něco naučit, budete dělat úkol s ním, nebo případně vysvětlíte nesrovnalosti, půjde to poznat a třeba se i vy, nejen vaše dítě, něco nového naučíte. Nevzdělává se jen vaše dítě, ale s ním i vy, a to hlavně v tom, jak se učit s dítětem.

děti

Kromě domácích úkolů je důležité i probírat to, co se dítě naposledy ve škole naučilo. Tedy otevřít si jednotlivě každou učebnici z každého předmětu a vyzkoušet dítě, co si zapamatovalo. Také je nejlepší to dělat formou příběhu, dítě vám bude vyprávět, co v dané učebnici ve škole dělali a vy se můžete případně dítěte doptávat, pokud byste chtěli znát podrobnosti. Dítě se tak bude učit, a navíc bude zapojovat svou paměť a snažit se si vzpomenout na to, co ve škole tedy vlastně dělalo. Touto zábavnou formou docílíte opakování a toho, že v budoucnu nebude dítě líné si látku ze školy opakovat.