Vzdělání

Jak vybrat vhodný obor na střední škole

Kdo má doma deváťáka, bezpochyby také zná to dilema ve snaze vybrat mu tu správnou cestu životem, v tomto případě obor, který bude dál studovat. Asi totiž není třeba říkat, že patnáctiletí ještě nemají přesnou představu o tom, co která profese vlastně obnáší, a neumí příliš dobře realisticky zhodnotit, která by pro ně byla vhodná. Samozřejmě existují výjimky, ale těch je skutečně málo.

 

výběr střední školy

 

Je tedy jasné, že nastane diskuse s rodiči o tom, kam jít dál na školu. A vzhledem k tomu, že i rodiče se často na svého potomka dívají skrz růžové brýle, není výsledek většinou ideální. Někteří se toto rozhodnutí snaží oddálit tím, že přihlásí svého syna či dceru na gymnázium. To je však náročné, a zdaleka není vhodné pro všechny.

 

Pokud rodiče chápou, že na tuto nejvyšší metu jejich dítě nemá, pokouší se alespoň o studijní obor, neboť chtějí pro své dítě alespoň maturitu. Problém však bývá v tom, jaké zaměření vybrat. Můžeme se samozřejmě řídit zájmy našeho potomka, avšak to většinou nebývá dobrý indikátor, neboť se v tomto věku poměrně často mění.

 

chodba na střední škole

 

Můžeme také vycházet ze školních vysvědčení, která by nám měla prozradit, kde jsou studentovy silné a slabé stránky. Pokud například exceluje v matematice a naopak má horší známky třeba z výtvarné výchovy, pak jej nejspíše nezapíšeme na uměleckou školu, a naopak.

 

Problém je, že se v tomto hodnocení neodráží jen talent, ale vliv na něj má i mnoho dalších vlivů. V první řadě jde samozřejmě o přístup daného učitele, také to, zda žáka daný předmět baví, jeho přístup ke studiu a také celkové prostředí školy. A to vše se bohužel nebere v úvahu.

 

Nejlepším řešením je tedy si v klidu s potomkem sednout a vše řádně probrat – o co by měl zájem, jaké předměty jej ve škole nejvíce bavily, které mu šly a které naopak (a pokud v nich měl problém, proč?). Tak získáme poměrně dobrý obrázek, který nám pomůže se nakonec rozhodnout.