Firmy

Matematika a finanční trhy

Pro svět fadingu je málo tak důležitých osobností, jako je Leonardo Fibonacci. Ve skutečnosti se stal osobností zcela zásadní, protože je po něm pojmenováno hned několik indikátorů. Přispěl se o to především svou posloupností a poměrech.

usd-2874026_960_720

Celé jméno tohoto génia zní Leonardo Pisano Bigollo a jedná se o italského matematika žijícího na přelomu 12. a 13. století (pravděpodobně v letech 1180-1250, ale najdeme i jiné údaje). Žil v Pise a za svůj život toho dokázal opravdu hodně. Jedná se o úspěchy zejména v matematice – důkazem může být již jmenovaná posloupnost či začátek používání desítkové soustavy v Evropě.

Fibonacciho čísla či posloupnost je v matematice (a nejen v ní, nachází se totiž úplně všude kolem nás) velmi známá. Jedná se o posloupnost 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 atd. Jde tedy o to, že každé další číslo v posloupnosti je součtem dvou předešlých číslech. A k čemu to celé vede? Po vytvoření posloupnosti totiž můžeme zjistit poměry či podíly nazvané jako Fibonacci ratios. Ty vzniknou tak, že se dvě po sobě jdoucí čísla vydělí, čímž vznikne poměr, který je pak základním stavebním prvkem celého konceptu.

pay-937884_960_720

Při obchodování Fibonacci forex tak využijeme zejména některé z těchto získaných úrovní:

  • 0,382 – 38,2 %
  • 0,618 – 61,8 %
  • 0,786 – 78,6 %
  • 1,618 – 161,8 %
  • 2,618 – 261,8 %.

Důležité však je umět aplikovat tyto techniky v praxi, čemuž napomáhají dostupné platformy, díky nimž nemusíme nic složitě počítat, neboť dané postupy mají v sobě již nastaveny.

Mezi základní Fibonacciho nástroje patří retracement (základ), vějíř, časové zóny, oblouky a expanze. Poté, co svět pochopil důležitost a sílu tohoto postupu, vyvinulo se z těchto základních nástrojů mnoho poupravených, pomocí nichž dochází k detekci významného pohybu na burze a aplikaci daného nástroje pro zisk. Ten udává, že vstoupíme do obchodu při dané úrovni (například 38,2 %) a čekáme do té doby, než se zisk ocitne na hranici související s předešlou hodnotou (zde by to bylo 61,8 %).