Rubriky
Firmy

Proč se musí občas vyčistit topení

Tvrdé úsady – když se instaluje nové topení, nebo se provádí jeho rekonstrukce, nevyhovující materiál je nahrazen novým a topná soustava je připravena podávat maximální výkony. Je to celkem logické, neboť jsou trubky i armatury zcela čisté a průchodné, propočítané pro topný výkon na daném místě. Jenže toto nebude trvat věčně, časem se uvnitř trubky zanesou různými nečistotami, které způsobuje abrazivní působení průtoku vody a také případná koroze, chemická reakce kovu s vodou a další vlivy. Jedním z nejnebezpečnějších typů úsad pro topný okruh jsou tvrdé usazeniny, které snižují průtok, resp. zužují vnitřní průměr trubek. Může se to projevit i výrazným snížením topného výkonu a zbytečně vysokými náklady na vytápění.

radiátor ústředního topení

Měkké kaly – měkký zákal je svým způsobem předstupeň tvrdých úsad a působí v potrubí velmi podobně. Příliš velká vrstva kalů zhušťuje protékající tekutinu, omezuje rychlost průtoku a tím není topná soustava natolik pružná, aby rychleji reagovala na změny zadávané např. centrálním termostatem. Se zakalenou vodou se zkrátka hůře topí a opět se vám topná sezóna zbytečně prodraží.

regulační ventil topení

Bakteriální sliz – v teplé vodě přežívá řada mikroorganismů, snadno se o tom přesvědčíte v nějaké nádrži, kde ponecháte stojatou vodu delší čas. Po určité době zjistíte, že se na vnitřním povrchu nádrže vytvořila vrstva slizu, a ta může být poměrně silná, jestliže bakteriím ponecháte dostatek času se zde množit a žít. Bakteriální sliz je nežádoucí např. v bazénech a vířivých vanách, a pochopitelně nemá co dělat ani ve vašem topení.

Veškeré usazeniny se týkají jak topení s klasickými radiátory, tak i topení podlahového, tam je zvláště důležité čistit potrubí, neboť se jedná o poměrně malé průměry, kde by usazeniny mohly výrazněji bránit průtoku vody a zamezit správné funkci celého systému, případně způsobit havárii, kdy je nutné využít detekci úniku vody Kanalizace instalatéři.