Lifestyle

Moderní kurzy „přežití“

V době, kdy jsme obklopeni virtuální realitou, se začala spousta lidí pídit po nějakém tom skutečném dobrodružství. Možná jako přípravu na své dobrodružství, možná pro posílení sebevědomí v době válečného konfliktu nedaleko našich hranic, se staly velice populární kurzy přežití. Ty organizují různí dobrodruhové a také zlatokopové, kteří ucítili příležitost se na situaci přiživit.

Přístřešek?

Motivaci těchto podnikatelů se ale věnovat nechci. Naopak ji schvaluji, protože se objevila podnikatelská příležitost a příležitosti se mají využívat. Chci se věnovat druhé straně. Vám, potenciálním klientům.

Když už se rozhodnete absolvovat některý kurz přežití, vybírejte. Je totiž řada organizátorů kurzů přežití, kteří by, v případě, že by byli vystavení nutnosti opravdově přežít, zřejmě neuspěli. K nouzovému přežití, o čem má jít v těchto kurzech, potřebují příliš mnoho propriet, které je nejdříve nutné někde zakoupit, připravit si je a nabalit do přenosných zavazadel.

Kurz přežití proto vybírejte podle jakéhosi CV jeho organizátora. Ptejte se co ten člověk má za sebou, jaké má zkušenosti, kde byl, jak dlouho tam byl. Určitě by mě být osobně vystaven opakovaně krizovým situacím, které by měl bez pomoci jiných zvládnout. A tyhle informace si ověřujte. Berte to jako první krok ke zvládnutí samotného přežití. Sbírejte informace. Vše je ukryto v nich.

Přežít v přírodě

Je spousta organizátorů, kteří shlédnou pár instruktážních videí na youtube, nebo v televizi. Ti odpovědnější si i něco sami vyzkouší. Bohužel, tam jejich příprava na vedení takových kurzů končí. Když pak k nim nastoupíte do kurzu, pokusí vás ohromit prací s křesadlem a když se jim podaří rozdělat oheň, vytáhnou druhý svůj trumf, filtr na vodu a před vámi se napijí ze špinavé řeky. Takový kurz je vám k ničemu. Jestli chcete dokázat přežít, vraťte se nejlépe ke knihám.

Svět se tak rychle nemění. To co fungovalo za Settona, i Foglara, funguje spolehlivě i dnes. Přitom se přežití, i to vynucené v přírodě může stát, ne-li zábavou, ale určitě alespoň smysluplnou hrou, která má navíc jeden podstatný bonus. Přežijete.